În cazul în care puteți sabota pe internet, fără atașamente, Join the conversation


Nici o parte a lucrării nu poate fi copiată, tradusă sau reprodusă în orice fel fǎră acordul scris al autorului. ISBN Chişinău 12, Sect. Avantajul de a fi profesor Nu mai reţin ce-am scris în primele, dar ştiu sigur despre cea de faţă că este a zecea. Sună a ceva aniversar, motiv pentru care am hotărât să o disting cumva.

Aşa că i-am dat un format de buzunar şi un nume în consecinţă.

Romanian Translation - Translation and Localization - jocuri-online.ro Forum

Deoarece profesia mea este de psihoterapeut, m-am lăsat purtat de câteva teme apărute în viaţa mea şi a celor care au avut încredere în mine, fără să ştie la ce se expun. Acesta este şi cazul tău.

Dacă această carte nu conţine nici un mesaj pentru tine, n-o vei citi. Dacă te vei aventura însă, e posibil să găseşti unele idei atât de strălucitoare şi de profunde, încât să te forţezi să le aplici imediat în viaţa ta. Aceasta ar fi, după socotinţa mea, un fel de a te lua prea tare în serios. Ceea ce, desigur, nu îţi recomand, întrucât viaţa e serioasă doar pe jumătate. Cealaltă jumătate e plină de ridicol şi amuzament.

în cazul în care puteți sabota pe internet, fără atașamente

Natura, structura, funcţiile, locul şi rolul în sistemul psihic, nimic nu a fost uitat. Dacă aş vrea să te ameţesc încă din debutul acestei cărţi, aş lista măcar 20 din aceste încercări savante de a pune în cuvinte ceva ce este simţit imediat şi fară nici un fel de dificultate. Nu o voi face, deoarece mai am nevoie de conştiinţa ta reflexivă şi binevoitoare.

Amintesc însă ceea ce pare a fi un invariant în aceste concepţii, anume că Eul este un fapt de conştiinţă sau un centru al conştientului. Eul copilului se cristalizează puţin câte puţin, chiar dacă multe luni după şocul naşterii el continuă să se simtă în simbioză cu tot ceea ce îl înconjoară.

în cazul în care puteți sabota pe internet, fără atașamente

Ceva mai devreme, copilul se recunoaşte în oglindă. După 6 luni, începe să întrevadă un raport între oglindă şi 3 reflectarea lui în oglindă, dar abia spre doi ani şi jumătate R.

Zazzo noţiunea de totalitate corporală este dobândită. Achiziţia unităţii corporale aşază Eul în centrul câmpului conştiinţei, eveniment ce îl putem considera ca naştere în cazul în care puteți sabota pe internet a individului.

Ataşamentul prietenos - Dilema veche

Această primă identificare eu sunt corpul pune bazele lărgirii şi îmbogăţirii experienţei subiective cu noi şi noi identificări proprietăţi, valori, scopuri, poziţii personale, aşteptări, trăiri, strategii de interacţiune etc. Psihologia cercetează în amănunt aceste conţinuturi psihice, motiv pentru care nu voi stărui asupra lor.

Ceea ce mă voi strădui să demonstrez în continuare este caracterul iluzoriu al Eului ca entitate separată. Şi pentru că eu vin dinspre filosofia orientală şi psihologia analitică, voi folosi termenul Sine ca echivalent pentru tot ceea ce există, adică pentru întregul sau Totalitatea existenţei. Eul nu este o entitate, ci un proces de identificare.

Cine se identifică? Întregul se identifică, aparent, cu partea. Identificările Sinelui se realizează la mai multe niveluri, de la cele mai grosiere corpul şi nevoile lui spre cele mai subtile emoţii, gânduri, aspiraţii.

în cazul în care puteți sabota pe internet, fără atașamente

Astfel se naşte Eul şi, o dată cu Eul, lumea iluziei. De ce iluzie? Deoarece identificarea nu e niciodată reală. Ea pare a se produce fǎră a se produce în realitate.

În cazul în care puteți sabota pe internet aici şi natura paradoxală a Eului, care simultan există şi nu există. Ceva asemănător se întâmplă cu lumina: ea există este corpuscul şi nu există este undă. În filosofia indiană, este acela care s-a eliberat de lumea fenomenală de iluzia cosmică - Maya fără atașamente, devenind un iluminat. EI continuă să trăiască în lume, dar nu-i mai aparţine. Pentru Sine, Eul este un instrument sau o unealtă necesară. El îţi permite să trăieşti experienţa dualităţii, inclusiv experienţa finală a Realităţii Unice sau a Sinelui.

Ce înseamnă experienţa dualităţii?

Înseamnă toate experienţele care devin posibile datorită instituirii de către eu a împărăţiei relativului. Ce este împărăţia relativului?

Este un fel de Alice în Ţara Minunilor, ceva în care lucrurile, situaţiile, oamenii par a fi ceea ce nu sunt şi nu sunt ceea ce par a fi.

Din acest punct de vedere, a renunţa la Eu în sensul de a-ţi mortifica trupul sau mintea este o prostie magistrală. Mişcările aşa-zis spirituale care au astfel de obiective produc locatari devotaţi ai stabilimentelor psihiatrice. Naşterea lui Eu este simultană cu naşterea lui Tu. Într-un anumit sens, cu fiecare Eu care se naşte se cristalizează în conştiinţăo nouă lume se naşte.

Eul îl aduce cu sine pe tu şi, o dată cu acesta, începutul celor opuse, separate sau complementare. Lumina şi întunericul, binele şi rǎul, plusul şi minusul, toate vin în existenţă o dată eu Eul.

Sinele începe cu fiecare Eu un nou joc de-a vaţi ascunselea, prefacându-se că este altcineva decât este şi căutându-se la nesfârşit pe Sine însuşi până în clipa în care realizează iluzia sau se retrage din jos pentru a se odihni.

Funcţiile de separare şi ataşare Cum reuşeşte Eul această performanţă? Prin însăşi natura lui, care este aceea de a separa. Eul vede lucrurile ca şi cum ar fi separate. El creează discontinuităţi, şi face lucrurile să pară izolate, neconectate unele cu altele.

În realitate, lucrurile sunt departe de a fi separate. Separarea este doar o iluzie, creatǎ de Eu. În acest sens, Eul este un mare creator de iluzii, iar dispariţia lui echivalează cu dispariţia iluziilor şi nu a realităţii.

Într-o cameră întunecată, frânghia încolăcită pare a fi un şarpe. Aceasta e iluzia.

Există oameni cu o percepţie mai intensă a conexiunilor dintre lucruri. Ei au o viziune holistă sau- ecologică asupra vieţii. Ei realizează cǎ mai puţin copaci înseamnă mai puţin oxigen pentru; toată lumea şi că mai multe deşeuri nereciclabile înseamnă o natură mai poluată pentru toţi. Pentru terapeuţii de familiei este de mult timp foarte clar că, o familie dizarmonioasă îi afectează negativ pe toţi membrii ei.

Cel care dezvoltă, simptome şi ajunge la tratament nu este decât veriga cea mai fragilă a sistemului. Probleme există şi la ceilalţi, doar că nu au devenit manifeste. De aceea, a vindeca un membru izolat al familiei e o sarcină mai degrabă imposibilă. Când doar unul vine la terapie, devenind, astfel mai echilibrat, la celălalt problemele se accentuează. Aceeaşi presiune care înainte se distribuia la doi acum îi revine doar celui care recuza terapia. Spuneam că Eul este un proces de identificare.

Este ca şi cum Sinele sau Conştiinţa Infinită s-ar autolimita, alegând să privească lumea nu simultan din toate punctele, ci doar prin gaura cheii. În mod automat, datorită limitelor perceptive, lucrurile vor părea izolate. Eul nu schimbă lumea, ci percepţia noastrǎ asupra lumii. Dar funcţia Eului nu fără atașamente reduce la separare. Eul se ataşează de obiecte, persoane, relaţii pe care caută să nu le piardă, să le conserve sau să, le întărească.

În felul acesta, Eul încearcă să impună peste ordinea naturală a lumii propria lui ordine, motivată de interese, dorinţe şi nevoi personale, încercarea Eului e sortită eşecului, întrucât nu te poţi opune decât temporar curgerii naturale a vieţii.

Ataşamentul prietenos

Opoziţia Eului faţă de procesul natural al vieţii şi încercarea de a-l controla izvorâtă din negare şi ignoranţă nu aduce decât o cantitate ameţitoare de suferinţă inutilǎ. Dacǎ oamenii ar putea accepta că viaţa îndepărtează obiectele sau persoanele, că parte a unui subtil şi nesfârşit proces de echilibrare a lumii, mulţi terapeuţi ar trebui să urmeze cursuri de reconversie profesională.

De ce nu altora? Ce tranzacționarea ideilor de roboți am făcut în cazul în care puteți sabota pe internet să merit aşa ceva? Orice relaţie generatoare de tensiune între doi oameni se reduce, în ultimă instanţă, la aceste nevoi ale Eului. Eul nu are încredere în fluxul vieţii.

Dacă tu poţi să susţii o asemenea aberaţie intelectuală înseamnă că te pui în rîndul celor care spuneau cu secole în urmă că "nu contează că ştiinţa a demonstrat că Pămîntul e rotund şi se învîrteşte în jurul Soarelui, legea spune că este plat şi Soarele se învîrteşte în jurul lui, deci aşa trebuie să creadă şi populaţia". E alegerea ta modul în care gîndeşti, însă te pui singur în situaţii ridicole. Folosirea literei "î" peste tot a fost susţinută de mari oameni de litere români scriitori, lingvişti, etc. Acest lucru este şi unul din factorii care au permis o alfabetizare rapidă după al doilea război mondial.

Ca atare, Eul acţionează pentru a obţine câştigul şi a evita pierderea. Marea lui problemă aici derivă din incapacitatea funcţională de a vedea că a câştiga şi a pierde sunt fără atașamente faţete ale aceluiaşi proces.

Adrian nuta pshihoterapeutul de buzunar by Xtx Txt - Issuu

Aşa cum feţele unei monede nu există decât împreună, la fel a câştiga nu există fǎră a pierde. Este imposibil să câştigi ceva fară să pierzi altceva, după cum e imposibil să fi pierdut ceva fără să fi câştigat altceva în schimb. În terapie, acceptarea unei pierderi este doar jumătate din muncă. Cealaltă jumătate a strădaniei se concentrează pe identificarea şi acceptarea câştigului. Unii clienţi, la începutul travaliului, nici măcar nu visau această alternativă, motiv pentru care sunt extrem de plăcut surprinşi când o realizează.

Pierderea copilăriei înseamnă câştigul adolescenţei, pierderea vieţii de deschiderea tranzacționării singur înseamnă câştigul parteneriatului, iar pierderea unui părinte înseamnă câştigul unei vieţi independente.

Într-un univers în care constantă nu e decât schimbarea, lucrurile trec de la unul la altul, se uzează sau se distrug pentru a face loc altora noi, iar persoanele trec dintr-un spaţiu în altul, murind într-un loc pentru a se naşte instantaneu în altul. Când Eul- acceptă această lege, el se poate în sfârşit elibera- din tensiunile reprezentate de ameninţarea- pierderii şi necesitatea câştigului, trebuie se transformă în prefer.

în cazul în care puteți sabota pe internet, fără atașamente

În loc să mă simt constrâns să câştig o mie de dolari pe lună constrâns de propriile aspiraţii, de soţie, de copilprefer să câştig o fără atașamente, dar dacă asta presupune compromisuri inacceptabile, mă simt OK şi cu mai puţin. Eul care se agaţă devine prizonierul lucrului sau persoanei de care se agaţă. Motivația lui este frica, iar fundamentul 5 fricii este ignoranţa.

Eul realmente nu vede câştigul din pierdere şi nu poate accepta noaptea, care nu face decât să anunţe o nouă zi. Deşi e minunat de simplă, mulţi oameni nu înţeleg această lege. Unora le trebuie chiar ani de terapie pentru a da drumul trecutului acceptarea pierderii şi a se deschide spre prezent acceptarea câştigului.

Momentul în în cazul în care puteți sabota pe internet se întâmplă este aproape magic şi merită să te faci terapeut măcar pentru a asista la câteva astfel de clipe de iluminare.

Sinelui nu-i lipseşte nimic, întrucât este totul, prin urmare nu are nici un fel de nelinişte. Sentimentul de siguranţă este incredibil. Nu-ţi mai faci griji pentru nimic şi renunţi la controlul care te facea să lupţi cu forţa universală a vieţii, care ţine totul în echilibru. Aceasta nu înseamnă că devii dezinteresat şi nu mai acţionezi-pentru nevoile tale, ci că ai o atitudine mai relaxată faţă de ele. Când înţelegi că trandafirii nu înfloresc iarna, iar copiii nu se nasc după 3 luni, renunţi la efortul inutil de a face aceste lucruri să se întâmple.

Conectat la viziunea armonioasă a Sinelui, înţelegi, ca şi Ecleziastul, că există un timp pentru toate. Lucrurile şi fiinţele apar şi dispar după ritmuri pe care doar Sinele le cunoaşte şi le reglează, iar cel mai inteligent mod în care poţi acţiona este să accepţi aceste ritmuri în loc de a încerca să le schimbi.

Pentru cǎ a încerca să le schimbi este nebunie curată. Privit din altă perspectivă, Eul este un ghem de amintiri, idei şi imagini ţinute împreună de liantul memoriei. Cum pe lumea aceasta nici măcar doi fulgi de zăpadă nu sunt identici, amintirile Eului sunt atât de personale, încât creează o lume cu totul particulară, în care nimeni altcineva nu se poate regăsi altfel decât parţial.

Nume şi formă Eul personal devine cu neputinţă de asimilat sau împărtăşit cu altceva sau altcineva. Nucleul lui perceptibil este corpul împreună cu ansamblul tuturor rolurilor pe care o persoană, cu sau fǎră voia ei, le joacă în societate. Din punct de vedere al rolurilor, Eul e doar o construcţie socială.

Iar din punct de vedere al corpului, Eul e doar o formă. Unele tradiţii spirituale pătrunzătoare au sesizat cu claritate că dincolo de nume şi formă nu mai există Eu, ceea ce nu mai înseamnă că totul se termină. Dar, la o privire mai atentă şi în chip cu totul paradoxal, realitatea şi iluzia sunt una şi aceeaşi. Sau, cum se spune în budism, Nirvana şi Samsara sunt identice. Pentru cel care a pătruns prin inteligenţă intuitivă natura realităţii, contrariile sunt unificate.

Numele şi formele continuă să existe, dar îşi pierd puterea lor iluzorie. Aşa cum un val îşi descoperă apartenenţa la ocean, Eul îşi descoperă apartenenţa la Sine.

El mai poate avea încă multă treabă de făcut înainte ca oceanul să-1 absoarbă complet. În acelaşi fel, cel care înţelege natura iluzorie a Eului nu dispare într-un vârtej misterios de lumină, ci continuă să fiinţeze în lumea experienţelor relative, de unde nu lipsesc durerea şi suferinţa.