Investiții de portofoliu pe piețele financiare


EUR-Lex Access to European Union law

Oportunităţile de investiţii de portofoliu se vor analiza şi în funcţie de diferitele caracteristici comportamentale ale investitorilor de  capital. Cursul are un puternic caracter aplicativ, fiind dezvoltat pe colectarea cursurilor bursiere şi evaluarea on line a acţiunilor listate la Bursa de Valori din Bucureşti BVB în vederea constituirii de portofolii eficiente.

investiții de portofoliu pe piețele financiare

De asemenea, vor fi evaluate şi portofolii de interes personal al cursanţilor de la curs. Grup țintă Cursul se adresează investitorilor individuali şi instituţionali, brokerilor de pe piaţa financiară de capital, de asigurări şi de pensii privateprecum şi personalului financiar cu atribuţii de gestiune a trezoreriei companiilor şi a instituţiilor publice.

Obiectivele cursului Pentru început se va face o descriere a funcţionării pieţei de capital din România, respectiv a segmentului primar listarea la Bursă şi ofertele publice şi a celui secundar al pieţei de capital, a mecanismului formării cursului bursier şi de tranzacţionare electronică.

Primii pași pentru construirea portofoliului de investiții

Tipurile de instrumente ale BVB, modalităţile de listare şi operatorii Bursei. După aceste elemente funcţionale ale pieţei de capital, vom fi în măsură să evaluăm datele care sunt relevante pentru produsele de investiţii şi să estimăm valoarea acţiunilor companiilor emitente, precum şi randamentul general al pieţei de capital.

Ce se întâmplă pe burse în momentul de față?

Vom putea identifica unele trenduri viitoare prin analiza grafică. Cursul se focalizează apoi pe administrarea de portofolii, managementul riscului şi implicaţiile diversificării cu privire la alternativele de investiţii individuale: Calcularea si interpretarea randamentului sperat şi a riscului valorilor mobiliare individuale şi, respectiv, ale portofoliilor; Modelul tradiţional Markowitz Mean-Variance, MV, în engleză şi Optimizarea portofoliilor prin utilizarea Value at Risk  ca măsură a riscului Optimization using Value at Risk as risk investiții de portofoliu pe piețele financiare, în engleză ; Măsurarea performanţei portofoliilor prin indicatorii Rata Sharpe, Rata Treynor, Rata Jensen etc.

Managementul riscului: definirea managementului riscului; măsurarea riscului; hedging-ul, arbitrajul, speculaţia; instrumente derivate forwards, futures, options, swapsmetode de acoperire etc.

Ce te determină să investești?

Riscul în perspectiva finanțelor comportamentale aversiunea mai mare pentru pierderea de capital. Managementul averii individuale. Evaluarea personalității financiare a investitorului, a aversiunii la risc pierderile sau experiențele de pierdere din trecut pot influenţa deciziile viitoare.

Tematica Cursul acoperă cel puţin următoarele teme: Piaţa financiară din Romania.

Criterii de performanţă pt. Reguli de tranzacţionare electronică. Capitalizarea bursieră versus Activul net şi Evaluarea pe baza de multiplii.

investiții de portofoliu pe piețele financiare

Eficienţa pieţei de capital şi Indicii bursieri. Analiza tehnică.

investiții de portofoliu pe piețele financiare

Principalele tipuri de instrumente financiare şi caracteristicile acestora. Rentabilitatea si riscul valorilor mobiliare şi ale portofoliilor.

investiții de portofoliu pe piețele financiare

Varianţa, Semivarianţa, Aversiunea mai mare la pierderi, Valoarea la risc, Coeficientul beta. Optimizarea compoziţiei portofoliilor în raport cu riscurile asumate de investitori. Supra sau subevaluarea acţiunilor tranzacţionate la BVB în raport cu randamentul estimat prin modelul CAPM de evaluare a titlurilor financiare.

investiții de portofoliu pe piețele financiare

Managementul activ de portofoliu versus Managementul pasiv de portofoliu. Marea majoritate a temelor de mai sus se dezvoltă terminale de tranzacționare a opțiunilor aplicaţii Excel privind optimizarea de portofolii din piaţa românească de capital.

Pieţe financiare şi gestiunea portofoliului.

Investitiile de portofoliu: concept, piete mature, piete emergente

Investiţii directe şi finanţarea lor. Are o bogată experienţă în managementul universitar ca decan al facultăţii de Finanţe şi ca prorector al Academiei de Studii Economice Ca director şi membru în proiecte de cercetare a analizat impactul arieratelor, crimei financiare, protecţiei mediului, dezvoltării durabile, responsabilităţii sociale etc.

De regula, investitia externa de portofoliu presupune cumpararea de hartii de valoare emise de firme sau de state straine. Firma care finanteaza prin cumpararea de actiuni sau obligatiuni poate participa la conducerea activitatii economice a firmei emitente, dar intr-o mica masura si nu detine dreptul de control asupra acesteia. Investitiile de portofoliu mai sunt numite si fonduri comune de investitii.

Din este administrator la Banca Românească. Ȋn prezent este director general al Institutului de Studii Financiare cu responsabilităţi de implementare şi dezvoltare de programe de formare, evaluare şi certificare ȋn serviciile financiare din piaţa de capital, de asigurări şi de pensii private, precum şi ca editor şef al Revistei de Studii Financiare.

Aplică la curs.