Algoritm pentru opțiuni


În jurul oreiinstituția a publicat mediile în funcție de care elevii își calculează șansele de a intra la un liceu sau altul și pe baza cărora completează fișele de înscriere.

algoritm pentru opțiuni

Care este algoritmul de repartizare în licee ? Ministerul Educației a publicat pe site-ul dedicat admiterii în licee — admitere. Înscrierea în clasa a IX-a se face fără examen, pe baza mediei de admitere.

algoritm pentru opțiuni

Algoritmul de repartizare în liceeexplicat algoritm pentru opțiuni Ministerul Educației: 1. Repartizarea se face ordonând candidații în județul respectiv descrescător, după medii, încercându-se plasarea fiecărui candidat, începând de la cel cu media cea mai mare până la cel cu media cea mai mică, la una din opțiunile exprimate.

Ordonarea candidaților se face descrescător după mai multe criterii: media de admitere, media de evaluare națională, media generală de absolvire a claselor V-VIII, nota obținută la proba de limbă și literatură română din cadrul evaluării naționale, nota obținută la proba de matematică din cadrul evaluării naționale și nota obținută la proba de limbă maternă din cadrul evaluării naționale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, în cazul candidaților care solicită înscrierea la unități de învățământ cu predare în limba minorităților naționale.

algoritm pentru opțiuni

Când se ajunge la un candidat, se caută în lista sa de opțiuni prima opțiune la care există locuri libere. Ordinea opțiunilor de pe fișă este semnificativă, prima fiind luată în considerare înaintea celorlalte.

Exemplu: se verifică prima opțiune a candidatului curent; în cazul în care opțiunea este validă și mai există locuri la această opțiune, este considerat admis la această opțiune și se trece la următorul candidat; altfel se verifică a doua opțiune de pe fișă, explică Ministerul Educației.

algoritm pentru opțiuni

O opțiune pentru un liceu este invalidă dacă: codul opțiunii alese de candidat nu există opțiunea aleasă necesită dată proba la limba maternă sau modernă și candidatul nu a susținut-o opțiunea aleasă este cu predare în limba maternă, iar candidatul care a susținut Evaluarea Națională cu probă de limba maternă a optat pentru calculul mediei de Evaluare fară a lua în considerare nota de la proba de limba maternă 3.

În cazul în care candidatul nu are loc la nici una din opțiunile exprimate pe fișă, el rămâne nerepartizat în această sesiune de admitere și va trebui să participe la o sesiune ulterioară organizată numai pe locurile rămase libere în această sesiune.

algoritm pentru opțiuni

Situația poate să survină dacă elevul nu a exprimat suficiente opțiuni pe fișa de înscriere și cele pe care le-a completat au fost ocupate înaintea lui de algoritm pentru opțiuni candidați cu medii mai mari.

Dacă doi candidați au medii de admitere la liceu egale, atunci vor fi departajați folosind, în ordine, următoarele criterii: a algoritm pentru opțiuni generală obținută la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a b media generală de absolvire a claselor a V-a — a VIII-a c nota obținută la proba de limba și literatura română din cadrul Evaluării Naționale d nota obținută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naționale e nota obținută neexercitarea opțiunilor proba de limbă maternă din cadrul Evaluării Naționale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, în cazul candidaților care solicită înscrierea la unități de învățământ cu predare în limba minorităților naționale Metodologia prevede că, în cazul în care la un liceu, pe ultimul loc, există candidați cu opțiunea exprimată pentru acel liceu și au mediile de admitere egale, precum și toate mediile de mai sus egale, atunci toți acești candidați sunt declarați admiși la opțiunea solicitată.

algoritm pentru opțiuni

Citește și:.